Det Lille Orø-værksted og Fors Affald Holbæk A/S samarbejder om direkte genbrug af træ


Fors har i en årrække indsamlet rent træ fra genbrugspladserne i Holbæk Kommune. Det sker bl.a. som en del af en strategi om at flytte træmaterialer op i affaldshierarkiet med henblik på genbrug i et lokalt symbiosenetværk. Det Lille Orø-værksted er en del af dette netværk og overtager derfor trærester fra Tornved Genbrugsplads i form af produktionsrester og tidligere anvendt træ. Herefter genbruges træet i Det Lille Orø-værksteds håndlavede produktion af fugle- og foderhuse.


Se mere om Fors på www.fors.dk

Det Lille Orø-værksted og entreprenørfirmaet Curacon samarbejder om at gøre en positiv forskel for naturen og miljøet.


Curacon arbejder med byggesager inden for bl.a. skolesektoren, kontordomiciler og tagrenovering, og har derudover specialiseret sig inden for renovering af bevaringsværdige bygninger. Samarbejdet fungerer på den måde, at Det Lille Orø-værksted løbende overtager

en del af de ældre træmaterialer og nye produktionsrester fra Curacon. Derved reduceres materialespildet væsentligt, til gavn for naturen og miljøet, såvel lokalt som globalt.


Ud over den grønne profil er Curacon og Det Lille Orø-værksted også fælles om at have kvalitet som en erklæret og ufravigelig kerneværdi i det daglige arbejde.


Se mere om Curacon på www.curacon.dk

 © 2019

Det Lille Orø-værksted, v / Bache-huset

Møllebakkevej 65 • 4305 Orø

Jesper Brochmands Gade 4 • 4. tv. • 2200 København N

www.detlilleoroevaerksted.dk • info@detlilleoroevaerksted.dk